Mountain View

Dhananjay Gokhale


SAFe® Agilist Certification

Course Details : This two-day course creates opportunities of learning and institutionalizing the Le..

₹ 43,000.00

Wonderland of PMO (Including Courier Charges)

The book “Wonderland of PMO” is for those whoprofessionals working in or wish to work in PMOall thos..

₹ 950.00

Wonderland of PMO (One Week Subscription)

Wonderland of PMO:Online/ DGtal video based course by DG - Dhananjay Gokhale based on his 17 years ..

₹ 6,525.00

अथर्वशीर्ष: नियोजनात्मक सकारात्मक स्वसंवाद

आयुष्यभराचा ठेवा: प्रत्येकामध्ये क्षमता असतातच! त्यांचा अधिकाधिक वापर करून बाहेर उत्कृष्टता आणि आत श..

₹ 2,550.00

एक तरी ऋचा अंगीकारावी: ऑडिओव्हिडिओ बुक

अथर्वशीर्षामध्ये वर्णन केलेल्या क्षमतांचं आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये उपयोग करून घेत स्वतःची प्रगती सा..

₹ 1,200.00

गोष्ट भगवद्गीतेची - एका सुसंवादाची

Video Series: आयुष्यभराचा ठेवा: Lifetime Access: गीतेमधील संवादाकडे आपण दुर्लक्ष करतो, तेव्हा खरं तर..

₹ 3,600.00

गोष्ट भगवद्गीतेची - ऑडिओव्हिडिओ बुक

गीतेमधील संवादाकडे आपण दुर्लक्ष करतो, तेव्हा खरं तर आपण आपल्याकडेच दुर्लक्ष करतो. अर्जुनाचे प्रश्न आ..

₹ 1,200.00

सत्तेची खेळी – Animal Farm या जॉर्ज ऑरवेल लिखित गाजेलेल्या कादंबरीचा स्वैर अनुवाद.

बदल हा स्वाभाविक आहे आणि तो क्षणोक्षणी घडत असतो. कुठलंही नेतृत्व याला अपवाद नाही. सामान्यांपासून सत..

₹ 270.00

Showing 16 to 23 of 23 (2 Pages)
Mountain View